Niwelacja odwrotna

Wybierz plik tekstowy ze współrzędnymi punktów
Data pomiaru
Obserwator
Sekretarz
Data sprawdzenia
Sprawdził
Uwagi
Odchyłka [mm]
Rodzaj niwelacji

Odwrotna kolejność niwelacji
Losuj 3. cyfrę po przecinku w wysokości punktu
Program generuje dziennik niwelacji w oparciu o plik ze współrzędnymi
- Format pliku wejściowego: txt
- Struktura pliku: Nr X Y H
- Pierwszy punkt w pliku to reper początkowy
- Ostatni punkt w pliku to reper końcowy
- Punkty są niwelowane w kolejności w jakiej występują w pliku